head
line decor
  
line decor

skodafun_banner

Cukrárna výrobna

Cukrárna výrobna

Kontakt:

Michal Holeček
777 124 944

email: klikni zde

úplný kontakt


 
 
Bezpečnost především

Naše pracovní postupy kladou velký důraz na bezpečnost práce. Veškeré činnosti spojené s obsluhou pracovních strojů jsou podmíněné používáním ochranných pomůcek: rukavice, pracovní oděv,ochranné stíty, brýle z netříšťivého materiálu, protihluková sluchátka, pevná obuv. Ale i zajistění bezpečnosti pro okolí probíhajících prací.

Používání supermaziv!

Veškeré strojní zařízení která používáme při našich Prácech na zahradě je pravidelně servisováno dle manuálů daným výrobcem a pro nejlepší výkony našich motorových pomocníků používáme nejmodernější maziva. Maziva prochází vývojem za použití moderních technnologií a i my chceme využívat výhod z toho pramenících. Otevířají se nám tak nové pracovní postupy. Při vývoji techto produktů již výrobce dává velký důraz na ekologii a dopady na životní prostředí. My se snažíme tyto následky redukavat na co nejnižší možnou mez, používáním moderních supermaziv.

Dle přiložených návodů od výrobců strojů je nutné dodržovat předem stanovéné normy a postupy, aby bylo použití stoje bezpečné pro uživatele i pro životní prostředí. V případě zacházení se stojem je nutné naléz kompromis mezi ochranou životnosti stroje a přírody a snažit se příhlížet k přírodě.

 
 

 

PRÁCE NA ZAHRADĚ
K usnadnění vašich cílů na zahradách a činostech na nich.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
Cílem, kterého chceme dosáhnout při každé zakázce je maximální spokojenost s naší prací.


 
© web design 2006-2022 Michal Holeček